Πτυχιακές εργασίες δομοστατικού τομέα

Forum πτυχιακών εργασιών δομοστατικού τομέα
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
ΤΕΙ Σερρών

Ανακοινώσεις (1)
Replies Last Post Views
Προθεσμίες υποβολής θεμάτων πτυχιακών εργασιών στον υπεύθυνο του τομέα by panagop
0
by panagop
  New Topic
Θέματα πτυχιακών εργασιών (12)
Replies Last Post Views
Pinned sub-forum
Σεισμική αποτίμηση του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών (42 topics)
83
by panagop
Pinned sub-forum
Κακαλέτσης Δημήτρης (49 topics)
52
by Elpa
Pinned sub-forum
Κίρτας Εμμανουήλ (32 topics)
36
by kirman
Pinned sub-forum
Κολιόπουλος Παναγιώτης (21 topics)
24
by Elpa
Pinned sub-forum
Μουρατίδης Ερρίκος (6 topics)
9
by Elpa
Pinned sub-forum
Παναγόπουλος Γεώργιος (26 topics)
30
by panagop
  New TopicView more »
Βοηθητικό υλικό (4)
Replies Last Post Views
Pinned sub-forum
Συγγραφή του κειμένου της εργασίας (2 topics)
4
by panagop
Υπόδειγμα παρουσίασης (σε powerpoint) by panagop
1
by kirman
Έντυπο ανάθεσης πτυχιακών by panagop
0
by panagop
Προαπαιτούμενα μαθήματα για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας by panagop
0
by panagop
  New Topic
Χρήσιμο λογισμικό (6)
Replies Last Post Views
pin
Microsoft MSDNAA by panagop
0
by panagop
PDFCreator (Freeware) - Δημιουργία αρχείων PDF by kirman
2
by kirman
Microsoft .NET framework by panagop
0
by panagop
portableapps.com by panagop
0
by panagop
Open Office by panagop
0
by panagop
Microsoft Office by panagop
0
by panagop
  New Topic
Διαθέσιμο λογισμικό ανάλυσης και διαστασιολόγησης των κατασκευών (8)
Replies Last Post Views
Pinned sub-forum
Θέματα προσομοίωσης κτιρίων Ο/Σ (2 topics)
2
by kirman
Pinned sub-forum
ETABS - Etools (1 topic)
1
by panagop
Pinned sub-forum
SAP2000 (0 topics)
0 Empty
Pinned sub-forum
FESPA (3 topics)
3
by kirman
Pinned sub-forum
3DR Strad (0 topics)
0 Empty
Pinned sub-forum
Seismostruct (1 topic)
1
by kirman
  New TopicView more »
Διαθέσιμο λογισμικό ανάλυσης Θεμελιώσεων-Αντιστηρίξεων (4)
Replies Last Post Views
Pinned sub-forum
Θέματα προσομοίωσης εδαφικής συμπεριφοράς και ενδοσιμότητας (1 topic)
1
by kirman
Pinned sub-forum
Λογισμικό για Επιφανειακές Θεμελιώσεις (1 topic)
1
by kirman
Pinned sub-forum
Λογισμικό για Πασσάλους (1 topic)
1
by kirman
Pinned sub-forum
Λογισμικό για Αντιστηρίξεις (1 topic)
1
by kirman
  New Topic
Βιβλιοθήκη πτυχιακών εργασιών (0)
Replies Last Post Views
  New Topic
Διάφορα (8)
Replies Last Post Views
pin
Βρήκα το θέμα που με ενδιαφέρει. Πώς θα επικοινωνήσω με τον καθηγητή; by panagop
0
by panagop
pin
Πώς να εκτυπώσω στους plotter της νησίδας 205 και του εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών; by Elpa
0
by Elpa
pin
Πώς να μεταφέρω σχήματα από το autocad στο word ή το powerpoint; by panagop
1
by kirman
pin
Να χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο στο κείμενο της εργασίας; by panagop
0
by panagop
Τι είναι τα iso αρχεία; by panagop
0
by panagop
Έγραψα κάτι. Να το στείλω στον επιβλέποντα να μου πει τη γνώμη του; by panagop
0
by panagop
  New TopicView more »